Marinens fartøysmateriell i 2. Sjøforsvarsdistrikt 8. april 1940.

 
Fartøy Sjef Sjøsatt Fart Tonnasje Besetning Bestykning
1. Jagerdivisjon
Garm Kapt. S. Skjolden 1913 27 540 76 6-76 mm kanoner, 3-45 cm torpedorør
Troll Kapt. J. Dahl 1910 27 540 76 6-76 mm kanoner, 3-45 cm torpedorør
Draug Kapt. T. Hovre 1908 27 540 76 6-76 mm kanoner, 3-45 cm torpedorør
2. Jagerdivisjon
Æger Kapt. N. Bruun 1936 30 597 75  3-10 cm kanoner, 1-40 cm kanon,
Sleipner Kapt. E. Ullring  1936 30   597 75 2-1/2" Colt mitraliøse
2-53,3 cm torpedorør
1. Torpedobåtdivisjon
Snøgg Kapt N. H. Simensen  1917 25  220 33 2-76 mm kanoner 
Stegg Ltn H. M. Hansen 1917 25 220 33 4-45 cm torpedorør
Trygg Ltn F. W. Münster 1916 25 220 33
4. Torpedobåtdivisjon
Storm Ltn. Th. Pettersen 1898 21 107 19 2-37 mm kanoner
Brand Fenr. I. A. Midtland 1898 21 107 19 2-45 cm torpedorør
Sæl Fenr. L. Guldbrandsen 1901 21 107 20
5. Torpedobåtdivisjon
Skrei Fenr. O. A. Aslaksrud 1901 21 107 20 2-37 mm kanoner
Sild Fenr. F. Keim-Eriksen 1900 1 107 19 2-45 cm torpedorør
Laks Fenr. R. Tamber 1900 21 107 19
B6 Kapt H. T. Eriksen 1929 15/10 420/545 23 1-76 mm kanon, 4-45 cm torpedorør
2. Mineleggerdivisjon
Tyr Kapt. F. Ulstrup 1887 10 290 38 1-12 cm, 1-57 mm, 1-37 mm kanoner
Uller Kapt. K. Hagestad 1876 8 250 31 1-12 cm, 3-37 mm kanoner
Vale Ltn. K. Backen 1874 8 250 31 1-12 cm, 3-37 mm kanoner
Gor Ltn A. Lea 1885 10 290 38 1-76 mm, 2-37 mm og 1-12 cm kanoner
2. Minesveiperdivisjon
Djerv Ltn W. Knutsen 1898 19 67 14 2-37 mm kanoner
Dristig Ltn F. Tørjesen 1899 19 67 14 2-37 mm kanoner
12. Bevoktningsdivisjon
Manger Kapt. B. H. Brynildsen 1911 10 153 18 1-65 mm kanon
Alversund Kapt. J Collwt Müller 1926 11 178 18 1-65 mm kanon
Lindaas Kapt. O. Sæverås 10 18 1-47 mm kanon
Haus Kapt. S. Bugge 1914 10,5 135 18 1-65 cm kanon
Øygar Ltn. J. Hellem 1908 9 128 18 1-76 cm kanon
13. Bevoktningsdivisjon
Oster Kapt. L. Sommer 1908 10,5 189 18 1-76 cm kanon eller mindre
Smart Kapt. B. Hauge 1907 10 122 18 1-76 cm kanon eller mindre
Veslefrikk Ltn. L .Hagness 1924 10 169 18 1-76 cm kanon eller mindre
Veslegutt Ltn. O. Nagel 1912 10 168 18 1-76 cm kanon eller mindre
Rundøy Kapt. R. Gundersen 10 18
Andenes Uoff Helmen 10 18
Bevoktningsbåtene
Sperm Kapt. B. Melbye 1925 10 239 18 1-65 cm kanon
Bjerk Ltn. H. Glopholm 1912 10 182 18 1-65 cm kanon
Hval V Ltn Th. Jacobsen 1929 10 248 18 1-76 cm kanon
Commonwealth Ltn. L Sømoe 1912 11 179 18 1-65 cm kanon
Motorbåt nr. 7 U.minør R. Henriksen 1939
14. Bevoktningsdivisjon
Heilhorn Kapt. K. Brekke 1908 9 192 16-18 1-76 cm kanon
Stenkjær Fenr. T. Olsen 1878 10 159 16-18 1-76 cm kanon
Fosen Kapt. N. H. Bryhn 1906 10 273 16-18 1-76 cm kanon
Nauma Kapt.E. Strøm 1906 8,5 219 16-18 1-76 cm kanon
Bevoktningsbåtene
Haug II Kapt. R. F. Moltzau 1925 11 213 16-18 1-76 cm kanon
Haug III Fenr. E. Vilster 1925 11 213 16-18 1-76 cm kanon
Minelegger
Frøya Kapt.Th. Schrøder-Nilsen 1916 22 595 78 4-10 cm, 1-76 mm, 2-45 cm torpedorør