Oppsettingen av Bergen festning og luftvern 8. april 1940.

 

Festning Sjef Oppsatte batterier m.v. Batterisjef
Bergen Festning Oberst G. I. Willoch
Kvarven Fort Kapt. P.H. Vaage Ett batteri på tre 24 cm haubitser. Ett batteri på tre 21 cm kanoner. To mitraliøsetropper à tre 7,92 mm (luftvern) Kapt. K. Haugstad, Kapt. (B) O. Olsen
Hellen Fort Kapt. K. M. Valde Ett batteri på tre 21 cm haubitser. To mitraliøsetropper à tre 7,92 mm (luftvern) Kapt. Valde
Håøy fort Kapt. (B) S. Vangen Ett batteri på to 57 mm kanoner. Kapt. Vangen
Herdla fort Kapt. (B) H. Risnes Ett batteri på to 65 mm kanoner. Kapt. Risnes
Færøy fort Kapt. (B) B. Johannesen Ett batteri på to 65 mm kanoner. Kapt. Johannesen
Lerøy fort Kapt. (B) O. M. Tangen Ett batteri på to 65 mm kanoner. Kapt. Tangen
Bergen Luftvern Kapt. P. Alver
Kvarven Ett batteri på to 75 mm kanoner. To mitraliøsetropper à tre 7,92 mm (luftvern) Fenr. G. Topp
Slettebakken Ett batteri på to 75 mm kanoner. En mitraliøsetropp à tre 7,92 mm (luftvern) Fenr. E. A. Welle-Strand
Øyjord Ett batteri på to 75 mm kanoner. En mitraliøsetropp à tre 7,92 mm (luftvern) Fenr. J. Strøm