Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Forspill

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org  Fremmende fly provoserer Bergens luftvern

  To hurtiggående fly driver merkelige "øvinger" over byen. Først etter 3 varselskudd forsvant de ubudne gjestene.

  Admiralstaben melder :

  Ved 12:30 tiden i går, 17. mars, kom to fly av ukjent nasjonalitet inn over Bergen i stor høyde. Bergens Festnings luftvern åpnet ild. Etter noen få skudd forsvant flyene vestover.

  Folk som var ute ved middagstider, lå merke til en rar hvit røyk som vokste bortover himmelen i en tynn stripe. Der hvor den tok til var den snart, halvt visket ut og lignet en fjærsky formasjon. Vinden var temmelig kraftig og i de vestlige bydeler og oppover i fjellet, på vest- og sydsiden av byen merket en ingen motordur. Men passerende stanset opp  og stirret mot den merkelige hvite skystripen. Med blottet øye kunne en av og til så vidt skimte et fly. En kunne se hvordan solstrålene i enkelte øyeblikk glimtet i flyet . Flyet steg imidlertid stadig og snart var det umulig å se noe annet enn røykstripen. Den strakte seg nå fra øst mot vest over hele byen, og svingte tilbake i østlig retning igjen.

  Da smalt det plutselig to skudd mot flyet. To granateksplosjoner  tegnet seg i svarte skydotter mot den klare himmelen. Eksplosjonene var i betraktelig avstand fra det flyet som laget røkstripen . Folk flest trodde at det var Marinens flyvevåpen som drev øvinger over byen, og at flyet hadde sluppet noe i fallskjermsom skulle tjene som mål for luftvernet. Ingen tenkte seg vel den muligheten at fly som tilhørte en fremmed makt hadde "forvillet" seg inn over byen og hadde provosert luftvernet til å gi ild. Flyet lot ikke til å reagere noe særlig på skytingen. Det fortsatte ufortrødent sin kurs, kom i øst helt utover mot Sandviksfjellet, snudde og kom i vestlig retning inn over byen igjen. Da smalt et nytt skudd fra luftvernet. Denne gangen synte den svarte røken etter eksplosjonen at det var skutt atskillig nærmere. Straks sluttet flyet å legge røkbelte etter seg og forsvant - etter det admiralstaben melder i vestlig retning.

  Det er ikke første gang fremmende fly krenker norsk nøytralitet. Ved et tidligere høve ble det pekt på forholdet i en av byens aviser. Den gangen gjaldt det sikkert en større avdelig fly som fløy over norsk område. Det var også en søndag formiddag. Folk som var ute og spaserte stanset opp, da de hørte den gjennomtrengende duren. Men flyene fløy så høyt at de ikke var synlig med blottet øye. I Nord-Norge er vår nøytralitet krenket gjentatte ganger av russiske fly. Sjefen for forsvaret der oppe har derfor sendt ut melding om at det vil bli skutt mot fly som viser seg over norsk område. Etter denne advarsel har flyene ikke vist seg mer.

  Det er første gang i denne krigen og første gang i historien overhodet det er løsnet skudd av norsk luftvern mot fremmende fly som er kommet inn over norsk området. Det er nokså merkelig at nettopp Bergen skulle bli gjenstand for denne oppmerksomhet fra de krigførende side. En får håpe at det er en tilfeldighet, men ting tyder dessverre på at det ikke kan tilskrivers et tilfelle at flyene kommet inn over byen. Skulle flyet bare ha en landkjenning, ville det ikke være nødvendig å komme så langt innover landet - og fremfor alt - det ville ikke være nødvendig å kretse over byen slik som flyet eller flyene gjorde. Flyverne burde ha vist så pass respekt for norsk landområde etter at de to første varselskudd var løst at de ikke satte kursen tilbake over byen igjen.

  Vi leser stadig i telegrammene om fly som flyr innover fiendtlig område, og tar fotografier av festningsverkene. De kan operere fra meget stor høyde. Det var meget klart og siktbart og flyene kan ha fått gode oversiktsbilleder over byen og havnen hvis de hadde ønsket det .Det fly som vår medarbeider iakttok  hadde en veldig fart.

  2. sjøforsvars distrikt har sendt ut denne meddelese :

  Når det viser seg fremmende fly over byen, vil luftvernet tre i virksomhet for å hevde nøytraliteten. Det vil hermed ikke kunne unngåes at granatsplinter fra luftvernet vil kunne falle ned i Bergen by eller andre bebyggede steder. Det henstilles derfor til publikum under slike forhold å søke dekning i skjul. Man bør også holde seg borte fra vinduene.

                               2. Sjøforsvarsdistrikt.

  Tank-Nielsen, kontre-admiral,  G. I . Willoch, oberst

  Kontre-admiral Tank-Nielsen opplyser at det var to fly som fløy nokså nære hverandre. Det må ha vært jagerfly av en meget hurtiggående type. De fløy i 5-6000 m.s. høyde og det var derfor umulig å få konstatert deres nasjonalitet. Ildgivngen ved batteriene er kommet etter de respektive kommandanters ordre. De har klar og grei ordre som går ut på at de skal gi ild hvis fremmede fly viser seg. Ammunisjonen som blir brukt er brisant bomber. De innstilles til å eksplodere i en viss høyde. Når sprengladningen eksploderer slynges splintene ut og de kan være farlig for folk når de aller ned.Siden ble sist endret
Torsdag, 06-April-2000

webmaster@9april1940.org