Tyske fartøyer som deltok i angrepet på Bergen festning

  

Fartøy Sjef Fart Tonnasje Besetning Bestykning
Gruppe 2 (Bergen) Kontreadm. Schmundt
Lette Kryssere
Köln Kommandør Kratzenberg 32 8200 820 9-15, 6-8,8, 8.3,7 cm kanoner
Königsberg Kommandør Ruhfuss 32 8200 820 12-53,3 cm torpedorør
Artelleriskoleskip Bremse 27 1460 192 4-12,7 cm kanoner
Depotskip Karl Peters 26 3600 225
Torpedobåter
Leopard 33 933 129 3-10,5, 4-2cm kanoner, 6-53,3 cm torpedorør
Wolf 33 933 129
1. S-båt flotilje Kaptt.ltn. Birnbacher
5 mt.båter 37 50-60 21 1-2 cm automatkanon, 2-50 cm torpedorør