Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Forspill

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Hellen Fort

Fortsjefen, kaptein K. Valde fikk en ytterst vanskelig  og utakknemlig oppgave da de tyske fartøyene trengte inn på Vestre Byfjord. Siktbarheten var fra begynnelsen av enda værre for Hellen enn for Kvarven. Fortsjefen fikk bare glimtvis tak i fartøyene i sin prismekikkert, mens hverken orografer eller kanoner kunne se. Avstand og fart måtte bedømmes. Batteriet ligger ca. 4600 m tilbaketrukket i forhold til Kvarven når man regner etter kursretningen inn Vestre Byfjord. 21 cm batteri ble satt inn så snart siktbarheten tillot det.

Både ved skyts og ammunisjon oppstod det vanskligheter. Kanon nr 1 klikker 3 ganger. Da mekanismen ble åpnet viste det seg at bakre kardus var antent uten å eksplodere. Ny kardus, skuddet gikk, men dermed eksploderte bremsesylynderen og kanonen var ubrukelig. Ved de to øvrige kanonene bød tettemidlene de samme vanskeligheter som på Kvarven.

Midt under kampene kom vår egen minelegger "Uller" inn Vestre Byfjord som om intet foregikk. Sammenhengen var at fartøyet hadde lagt ut sin last av miner ved Færøy og nu ville hente resten av minene for å fullføre sperringen.

Det var nu blitt såpass siktbarhet at Kvarven så "Uller", Hellen derimot kunne ikke skjelne den fra de andre fartøyene, så ilden måtte innstilles. Deretter kom melding om at "Brand" skulle ta stilling innenfor Kvarven for torpedoangrep, og dermed måtte Hellen påny stoppe skytingen.

Hellen hadde nu som mål krysseren "Köln" som var gått tilankers under Oldernes. Det så for Hellen ut som om det ble 2 eller 3 treff, men dette er ikke bekreftet. "Köln" hadde derimot tidlig åpnet en voldsom ild mot Hellen, sammen med "Königsberg". Men det oppstod ikke større skader utover det at telefonledninger i blank tråd forran batteriet ble skutt istykker.

Ut på morgensiden gikk 8 tyske fly til angrep,. Først ble det kastet ned flyveblad, men deretter gikk de over til bombing og mitraliøseild fra så lav høyde at vårt luftvernskyts ikke kunne virke mot dem. 

De 6 av de 8 tyske fly kastet 5-6 stk 250 kg bomber. En av disse falt ved kanon 3, i nedre kanonstand hvor 5 mann ble drept og resten såret. Eksplosjonen ble særlig voldsom idet hele kanonens kardusbeholdning gikk med.

En sersjant ble drept av flyenes mitraliøseild. I alt 6 falne og 8 såret på Hellen. Ved bombingen ble alle telefonforbindelser brutt idet kontorbrakken med telefonsentralen ble rammet.

 

 Siden ble sist endret
Torsdag, 09-Mar-2000

webmaster@9april1940.org