Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Forspill

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Kvarven fort

I de første månendene av 1940 var det flere nøytralitetskrenkelser, særlig var det en markert økning i midten av mars. Ved trefninger i Nordsjøen hendte det at fartøyer kom inn i norsk territorialfarvann. Den 17. mars kom to ukjente fly inn over Bergen. Luftvernet åpnet ild mot flyene etter ordre av fra festningssjefen, oberst G. I. Willoch. Det ble riktig nok skutt bare tre skudd fra batteriene på Kvarven og Sletebakken, men hendelsen vakte stor oppsikt. Fjellvandrere på Ulrikken kunne følge dette første lufslaget over Bergen på kloss hol, de både hørte og så flyene og luftverngranatenes svarte røykdotter på den vår-blå himmelen. Det var første gang norske luftvernkanoner åpnet ild mot fremmende fly og den tyske legasjon i Oslo rapporterte til Berlin at episoden tydet på at nøytralitetkrenkelser kunne bli møtt med militære midler av nordmennene.

Her en dramatisert fortelling fra Slettebakken batteri:

De hørte brumming av fly. Han skygget for øynene mot solen. Der ! To fly høyt over Løvstakken. I 4000 til 5000 meters høyde. Har vi fått melding om fly, Sersjant ? -Ikke det jeg vet, Fenrik. "Bemann 1. kanon!", Ordren kom uten nølen, men soldatene nølte. Hva fanden nøler I efter ? - Gusten tar siktet. Dere andre til kanonen. På Plass ! Saken var klar, det var bare å lystre, og av med presenningene. -Siktet og kanonen bemannet, fenrik. Gusten, et mønster av presisjon, fulgte det forreste flyet med siktet: -Avstand 4500, forsprang 20 grader: 4000, forsprang 15. 3500, forsprang10. Fenrik'en kalkulerte lynkjapt. Kanonenes maksimale rekkevidde var 4500 meter. Om noen sekunder ville flyene være utenfor rekkevidde. -Ild! Skuddet gikk. Søndagsturistene stopet opp. Kommandanten på Kvarven slapp kaffekoppen i gulvet. Batteriet holdt pusten i spenning. Sjefen brukte kikkerten. Syv sekunder gikk, da så han en svart dott oppe i det blå. Granaten eksploderte flere hundre meter bak flyet. Fenrik'en fikk sine anelser bekreftet, kanonene var avleggs.

Utgangshastigheten for lav, sentralsiktetsverdi lik null. Han kunne like godt skyte på hoderegning og intuisjon. Han gjorde det da flyene kom tilbake. Fordoblet forsprangsvinkelen, la på elevasjonen, beordret lavere tempering på granatene. Slik lyd ordren : _Siktet melder til meg, kanonen følger mine ordrer. Luftvernarteleristene var med på "friskytingen", fulgte fenrik'ens instrukser, og stolte for øvrig på hans flaks. -Fenrik .... Telefon fra Kvarven, telefonvakten hørtes betenkt ut. -Har ikke tid, be dem vente ! - Det er kommandanten, ropte telefonvakten. Fenrikken hørte han ikke. Hele hans oppmerksomhet var rettet mot flyene, de var innen rekkevidde. Ordren til kanonen var konsis: -Tempering 10 ... 3000 meter ... forsprang 40. Så hadde han bare intuisjonen å gå på : -Ild! Hele batteriet, unntatt obersten på Kvarven, som rystende av sinne ropte "hallo, hallo" i en taus telefon, fulgte med dramaet. Granaten eksploderte. -Like i "ræven" på det første flyet. I kikkerten kunne fenrik'en se det første flyet gjøre et kast. Noen splinter i skroget, kanskje. Ikke noen fulltreffer, men flyene var fordrevet. De satte kursen mot havet og sikkerheten.


Et tysk 2 motors junkerfly kom 3. april ved 16.30 tiden inn på norsk territorium ved Fedje utenfor Bergen. Det ble møtt av et norsk marinefly. Det tyske fly meddelte at det hadde motorskade og spurte hvor det kunne lande. Det norske fly henviste til Sola og fulgte det tyske fly dit. Kl 17.30 landet det tyske fly ved Moseid, en halv mil fra Sola. Nyskjerrige jærbuer strømmet til, men det tyske besetning truet dem med revolvere - inntil de hadde greid å brenne flyet og ødelegge det inntil ugjenkjennelighet. Så ble tyskerne arresterte og internert.Siden ble sist endret
Torsdag, 09-Mar-2000

webmaster@9april1940.org