Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Forspill

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Overfallet, time for time ....

I det følgende skal vi i store trekk summere opp hendingene omkring erobringen av Bergen. Opplysningene er hentet fra verket "Norges Sjøkrig" og fra rapporter av oberstene Blom og Østbye.

8. april

Utover dagen innløp til Marineholmen og Sjøforsvarssjefen, admiral Tank-Nilsen diverse meldinger om tyske krigsskip i danske farvann på kurs nordover.

Admiralen var ikke i  tvil om at Norge var bestemmelsesstedet og at Bergen kunne vente angrep. Men på henvendelse fikk han svar fra Admiralstaben at ”man antok operasjonen hadde annen adresse”

Kl 17.25 ga admiral Tank-Nilsen ordre om skjerpet beredskap på Bergen festning og på alle skip i hans distrikt.

Kl 21.00 får sjefen for nøytralitetsvakten på Ulven, major Stenersen ordre fra generalmajor Steffens, sjef for 4. divisjon – om å sette vakt mot landgang i Søvik, Hagavik og Osøyri og å holde bataljonen marsjklar på korteste varsel. – Styrkene på Ulven var ferdig oppsatt 28. mars – altså knappe 14 dager før. For anledningen til vaktholdet var at tyske soldater fra et senket transportskip var kommet inn til Kristiansand S.

Kl 22.00 Admiral Tank-Nilsen ba kommanderende admiral om tillatelse til å legge ut minebelter i nordre og søndre innløp til Bergen. Svaret var : ”Vent på nærmere ordre.” (slik ordre ble aldri mottatt.)

KL 22.30 ble fyrlyktene på kysten slukket. Delvis blending var da gjennomført i Bergen. – Ved mørkets frambrudd var imidlertid alle lys på Fløiresturanten tent. Natten var mørk med nordlig bris og rimelig sikt. Sjøforsvarssjefen og staben hans var samlet på Marineholmen. I farleden fra Marsteinen i sør til Herdla i nord patruljerte vaktbåtene, mineleggerne, minesveiperne, torpedobåtene og den ene jageren. – Kystartilleriet gjorde klart til skudd.

9. april

Alarmerende meldinger

Kl 00.28 innløp den første alarmerende meldingen til Marineholmen (fra Skien samlestasjon): ”Røvøy og Bolærne forter er i kamp”. Tyske skip seilte inn Oslofjorden. Angrepet på Norge var begynt !

Kl 00.30 ble dette meldt videre til alle taktiske ledd. På vaktskipene i leden ble det gjort ”klar skip”. Men ennå hadde mineleggerne minene om bord.

Kontakt med fienden

Kl 01.00 var det ennå stille i farvannet ved Lerøy og Korsfjorden – få minutter etter så man flere skip i kurs inn Korsfjorden og nordover Langenuen. Bevoktningsbåten ”Manger” (en aldrene fjordabåt) fikk først kontakt med fienden – en krysser. Krysseren ble anropt på vanligvis, men det kom ingen reaksjon. Fra ”Manger” ble det da skutt opp to røde signallys, som tegn på at fremmende krigsskip passerer bevoktningen. Fra krysseren  ”Køln” signaliserte man : ”HMS Cairo”. På ”Manger” ble det oppfattet som ”Sei ruhig” (vær rolig). Man var nå overbevist om at det var tyske skip.

Kl 01.10 fikk Marineholmen  melding om episoden. Meldingen ble ekspedert videre til alle ledd.

Kl 01.25 ga festningskommandanten, oberst Willoch ordre om alarm. Det innebar bla. også at torpedobatteriet på Kvarven skulle gjøres klart. (Torpedoer var på plass, men diverse nødvendig utstyr fantes andre steder. Det ville i alt ta 12 timer å få batteriet  klart.)

Kl 01.35 meldte strandposten ved  Håkonsund på sydl. på Store Sotra at 5 store og 2 små tyske krigsfartøyer passerte.

Kl 02.00 styrte de tyske skipene opp Lærøyosen. -- Mineleggeren ”Tyr” hadde nå fått ordre om å legge minesperring i Lærøyosen. (Ordre fra kommanderende admiral kunne man ikke lenger vente på). Dekket av lyskastere fra Lærøy fort la mineleggeren ”Tyr” ut miner umiddelbart foran de tyske skipene. Da 7 miner var lagt hadde ”Tyr” tyskerne på kloss hold at mineleggingen måtte avbrytes. ”Tyr”s operasjon ble ikke observert av tyskerne.

De første skuddene

Kl 02.10 Ved denne tiden var de tyske skipene kommet inn i sektoren for lyskasteren på Lerøy fort. Fra ”Køln” ble signalert til fortet – på engelsk : ”Går inn til Bergen for kort opphold” Etter varselskudd åpnet Lerøy for ild med sine to 65 med mer kanoner. 10-12 skudd ble avfyrt. En av de tyske fiskedamperne i følget ble truffet, men med liten skade. Tyskerne fortsatte opp Lærøyosen.

Kl 02.20 Om lag ved denne tiden kom torpedobåten ”Storm” med. Den la an for torpedoangrep på krysseren ”Køln”, men valgte siden et annet skip på 1200 meters hold. Det ble bom. Torpedoen støtte mot land ved Klokkarvik uten å eksplodere. Tyskerne åpnet ikke ild mot ”Storm”.

Kl 02.30 Mineleggeren ”Tyr” hadde nå lagt 16 miner tvers av Grimstadfjorden mot Vatlestraumen. De tyske skipene seilte over begge minesperringene uten at minene eksploderte. (Minene hadde ikke ligget lenge nok i vannet til at sikringen ble opphevet. Sikringen var av salmiakk eller sukker som måtte oppløses av vannet før minen ble mobilisert.)

Marsjorde til Ulven

Kl 02.40 var det klart for general Steffens at angrepet ville komme direkte mot Bergen – og ikke sør for byen. Bataljonen på Ulven, fikk marsjordre. Ett kompani skulle være igjen som vakt. Resten skulle snarest kjøres ned til Krohnsminde idrettsplass. Det ble gitt ordre til mørklegging av Bergen. (Men gasslyktene fortsatte å brenne.) På denne tiden  gikk jageren sørover Hjeltefjorden  for å gå til torpedoangrep. Torpedobåten ”Sæl” møtte tyskerne i Vatlestraumen og kom på så kloss hold – 10-15 meter – at den ikke kunne skyte torpedoen. Siden seilte tyskerne  på det nærmeste uhindret fram til Stangen fyrlykt og Kvarvens ildsone – Jageren ”Garm” kom for seint ned Hjeltefjorden.

Skyting fra Kvarven og Hellen

Kl 03.50 fikk man på Kvarven sikt på de første tyske skipene på 5000 meters hold, i det de rundet Stangen fyrlykt og seilte inn i Vestre Byfjord. Slik batteriet lå kunne direkte skyting fra Kvarven bare skje mens skipene seilte en distanse på 3500 meter. (Med 10 knops far tar det 11-12 minutter.) Siden ville de komme i dødvinkel for batteriene. Hellen fort kunne imidlertid følge målet helt inn på Puddefjorden.

Kl 03.58 åpnet Kvarven ild. Straks etter kom Hellen med. Krysseren ”Køln” kom først. ”Kønigsberg” lå utenfor ildsonen og satte tropper over i motortorpedobåter. Siktbarheten var svak. Den eneste lyskasteren mistet strømmen da Bergen ble mørkelagt. (Av sparehensyn var lyskasteren koblet til det sivile nettet. Eget dampaggregat tok det 12 timer å fyre opp.) Krysserne ”Køln” benyttet en kraftig morselanterne på mastetoppen : ”Stop firing, good friend”.

Kl 04.15 et fly fra Marines Flyvåpen, Flatøy (F.52) slapp to bomber mot ”Køln”. De traff vannet mellom krysseren og fjellet da krysseren befant seg i dødsonen ved Kvarven. Den neste bomben ble sluppet mot ”Kønigsberg” da den lå ved Stangen lykt, den eksploderte i sjøen aktenfor krysseren.

Kl 04.30 Krysseren ”Køln” og to torpedojagere kom uskadd inn på Puddefjorden. Artelleriskoleskipet ”Bremse” fikk to treff og var synkende, mens depotskipet ”Karl Peters” fikk treff og la seg i skjul bak Gjeringsneset.

Kl 04.35 var første fasen av festningens kamp over. Nå var bataljonen fra Ulven kommet til Krohnsminde. Oberst Østby som brigadesjef, hadde etablert hovedkvarter i Herredshuset på Nesttun. Et kompani ble lagt i stilling ved Nygårdsbroen på sørsiden. En mitraljøsetropp var i stilling på Danmarksplass (Kronstadtorget).

Kl 04.45 ble krysseren ”Kønigsberg” tatt under ild fra Kvarven og Hellen. Den ble sterkt skadet av 3 treff av 21 cm brisantgranater og la fortene under ild med sine 23 kanoner, men uten særlig virkning. – Krysseren mistet  trykket på kjelene og maskinen stoppet. Ankespillene satte seg fast , og i siste øyeblikk fikk man ut ankeret så  baugen stoppet med baugen nesten mot fjellet på Oldernes.

Kl 05.00 var tyske tropper satt i land i Hesteviken og gikk mot Kvarven. Fra Krohnsminde ble det sendt et kompani for å hindre tyskerne adgang til Kvarven fort. Kompaniet kom ikke lengre enn til Kringsjå og Nygård gravplass. (Der gikk de i stilling på grunn av en misforståelse). Siden ble 1500 tyskere landsatt på Laksevåg- neset og kompaniet ble senere internert på Marineholmen.

Kl 05.01 Oberst Willoch gir ordren ”ilden opphører” på Kvarven fort og dermed var artillerikampen over.

Kl 05.10 Batteribesetningene fra Kvarven ble beordret ned til Kvarvenbakken hvor mitraljøsetroppene la seg i skråingen med skytefelt ned mot viken og Kvarvenbakken. De hadde kun ammunisjon til 90 sekunders sammenhengende skyting, kun 6 av de 32 menige hadde skutt med mitraljøse tidligere. Etter kort tid måtte de trekke seg tilbake og den tyske fremrykkingen fortsatte.

Kl 05.15 var Bergenhus besatt av tyske tropper, de heiste det tyske flagg og skjøt hvitt signallys for å varsle at festningen var overtatt. I rask rekkefølge ble det nå satt tyske vakter ved alle sentrale bygninger og gatekryss i sentrum.

Kl 05.18 kom tyske Ju 88 fly inn over Løvstakken. De kastet først flygeblad. Siden ble Kvarven og Hellen bombet. På Helen ble 8 mann drept

Kl 06.00 Tyske tropper når frem til torpedobatteriet på Kvarven, de truer med å kaste håndgranater inn i batteriet, og de våpenløse norske soldatene overgir seg.

For mange tilskuere

Kl 06.00 På denne tiden rykket tyskerne fram ved Marineholmen og Nygårdsparken – godt hjulpet av sivile tilskuere som i hundrevis tok oppstilling i gatene og hindret enhver skyting fra de norske troppene på den andre siden av Nygårdsbroen. Man kunne dessuten risikere at tyskerne snek seg fram skult av sivilbefolkningen. De norske styrkene ble derfor trukket tilbake – opp til Fantoft. Stillingene her var klar kl 09.00.

Kl 06.20 Oberst Willoch overgir Bergen festning og lot kl 06.24 blåse signalet ”ilden opphører”.

Kl 07.00 Kvarven for besatt av tyske tropper. Samtidig blir Marineholmen overgitt.

Kl 07.35 Ordren ”ilden opphører” ble gitt på Hellen Fort, deretter ble batteriet overgitt til en liten tysk styrke.

Kl 10.00 kom et kompani tyskere i Sporveisbusser opp Storetvedtsveien. Bussene kjørte fram dekket av strømmen av sivile biler fulle av folk som flyktet. Idet tyskerne var forbi de norske stillingene ved Fantoft hoppet de da ut og gikk fram til fots. De norske styrkene måtte nå trekke seg tilbake mot Midttundalen. Her sprengte de jernbanebroer  og veibroer etter seg – og dro videre til Trengereid. Herfra ble restene av battalsjonen sendt med tog til Voss, der de kom fram neste dag. Tyskerne fulgte ikke etter, men dro mot Ulven. Vaktkompaniet der hadde da forlatt Ulven og sluttet seg til styrkene i Midtundalen. På Voss ble det i de følgende 10 dager satt opp en styrke på ca. 6500 mann. Av disse ble hele 3232 sendt østover til Valdres og Hallingdalen.

 

Siden ble sist endret
Lørdag, 18-Mar-2000

webmaster@9april1940.org