Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Æresord etter kamp handlingene i Norge var opphørt

Jeg erklærer herved på æresord og med samme virkning som en ed at under ingen omstendigheter vil delta i videre kamphandlinger mot Tyskland.

1. Den erklæring om æresord som er avkrevd de løslatte norske krigsfangne offiserer, om at de skal trekke seg tilbake fra sin militære stilling (charge), betyr på ingen måte at de skal tape sine underholdningskrav ovenfor den norske stat. Man har ingen betenkeligheter ved at disse offiserer beskjeftiges som tjenestemenn i forvaltningen, derimot må de selvsagt ikke i noen form delta i militær virksomhet.

2. Det bekreftes herved overfor Dem at også i denne endelige "Erklæring om æresord", hvor ordene "så lenge okkupasjonen av Norge varer" er blitt utelatt, erklæringen bare gjelder så lenge Norge er okkupert.

 

Siden ble sist endret
Søndag, 12-Mar-2000

webmaster@9april1940.org