Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Opprop fra General Steffens på Voss.

Nordmenn !

Avvis ethvert samkvem med Bergen. Husk at båttrafikk fra og til Bergen ikke tjener norske interesser, men bare fiendens. For det første får tyskerne på det vis høve til å spre sine agenter eller tropper (i uniform eller sivilkledde, kanskje også i norske uniformer) ut over landdistriktene. Dernest får de tilførsler av varer fra landdistriktene. Det er naivt å tro at våre landsmenn i Bergen kommer til å få noen glede av de varer som blir sendt til Bergen. Tyskerne opptrer med en tilsynelatende elskverdighet som gjør at det er vanskelig til å begynne med å gjennomskue deres brutalitet. Men la dere ikke forlede til kameraderi med fienden. Husk at alle norske myndigheter i Bergen, statens menn, kommunens menn og private handelshus m.v. alle står under tysk kontroll. De opprop og taler som vi hører om eller ser i avisene fra ordfører, biskop m.fl. er bare opplesning av taler sensurert av tyskerne. Ingen nordmenn i Bergen hverken skriver eller taler fritt. Hver kvinne og mann må nå forstå at fienden i Bergen vil ødelegge oss med alle midler. Det er hans eneste mål. Men like sikkert er det at vårt mål må være : hel isolasjon av Bergen. Det er den eneste måte vi kan stanse tilførslene til tyskerne på og dermed gjøre dere stilling de umulig.

General Steffens.

 

Siden ble sist endret
Søndag, 26-Mar-2000

webmaster@9april1940.org