Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Tyske telegrammer fra Bergen

 8/4-1940 kl 08:00

Gruppe Bergen planmessig avgang fra Tyskland.

8/4-1940 kl 20:00

Utenfor den sydnorske kyst er damper "Rio de Janerio" senket av engelsk ubåt, 100 mann besetning, 16 døde, 19 sterkt skadet, resten reddet i land i Norge. Norske admiralstab har bekreftet senkningen.

9/4-1940 kl 09:55

Planmessig ankomst i Bergen. Etter kort kamp er Bergen besatt, små tap. Festninger og byen erobret. Oppklaringstyrker er sendt mot Bømoen (Voss). Øvingsplass Ulven erobret av ett kompani.

10/4-1940 kveld

Resten av 5 kompani IR159 er kommet via sjøfly. Et sjøfly fikk problemer ved ankomst, 7 mann døde. I Bergen har Admiral der Westküste sperret begge skipsanløp til Bergen med miner. Krysser Königsberg skadet ved flyangrep, 2 treff fra flybomber og alvorlige branner ombord, personell evakuert. Personell tap er små, skipet brente og etter 3 timer kantret det og sank. Personellet er nå beordret som besetning på de erobrede kystbatterier. Bremse melder om 2 stk 21 cm treffere over vannlinjen, skadene er reparert innen 13/4.

11/4-1940 kveld

Besetningen fra Königsberg forsterker kp 5/IR159. Jernbanelinje mellom Bergen-Voss samt telekabel ødelagt av norske styrker. Norke sjøminer er nå fjernet, etter hjelp fra den norske minestasjon. Krysser Köln har kuttet forankringen på 2 stk sjøminer, sjøminene er ødelagt.

12/4-1940 kveld

Fra 17:00-17:45 flyalarm i Bergen, angrepet av bombefly.

13/4-1940 kveld

kl 07:45 angrepet av 10 stk engelske stup bombefly, kun små tap (schnellboot). Byen også bombet, uten virkning. Oppklaringstyrker bekrefter store ødeleggelser på Bergensbanen, spesielt broer er ødelagt. Norsk hovedkvarter er etablert på Voss.

17/4-1940 kveld

Under erobringen av Flystasjon Flatøy ble torpedobåt Brand angrepet av engelsk fly, fartøyet skadet og fungerer nå kun som torpedobatteri.

18/4-1940 kveld

Jernbanelinje mot øst er sikret frem til Aadland-Trengereid. Oppklaringstyrker er sendt fra Aadland mot Øystese. På Flatøy flystasjon er 4 norske fly ødelagt.

19/4-1940 kveld

1000 mann fra IR 159 er nå i fjellområdet rundt Voss-Bømoen. Angrepet mot Voss er støttet av fly fra Luftwaffe, angrep Øystese og Dale. Jernbanebroer mellom Trengereid og Dale sprengt. Gjennoppbygging av ødelagte broer på Bergensbanen frem til Trengereid blir utført av private firmaer. Følgende erobret på kystfestninger og klar til innsats :

3-21 cm kanon. (500 skudd)
2-5,7 cm kanon. (1800 skudd)
2-6,5 cm kanon. (120 skudd)
1 torpedobatteri.
4 norske bevoktningsbåter.

Snart klar :

3-24 cm haubitz kanon.
2-7,5 cm Flak kanon. (ca 80 skudd)

Totalt erobret:

Et større antall geværer.
200 lette- og tyngre maskingevær.
300 pistoler.
500.000 gevær og MG ammunisjon.

20/4-1940 kveld

Erobringen av Voss ennå ikke ferdig, et kompani er nå ved Vaksdal, møter fiendtlig motstand. I Hardangerfjord ble en norsk minelegger senket etter et angrep mot Bremse.

21/4-1940 kveld

Lerøy og Flatøy ble den 20/4 erobret, 2 moderne kanoner erobret. Erobret 380.000 par Bata militær støvler beregnet for England. Fra den sunkne damper "Bärenfelds" er det reddet 3 stk 10,5 cm Flak og 2 stk 2 cm Flak kanoner.

22/4-1940 kveld

Schiff 18 har etter kamp med Norske landbatteri og minelegger Tyr erobret mineleggeren og satt prise mannskap ombord. Veistrekning Tysse-Nordheim og langs jernbanelinje ved Vaksdal er det nå satt inn 1 bataljon og 21/4 ble 2 stk 6,5 cm kanoner erobret. Fra Stavanger kommer komp. 1/IR159 og blir sendt mot Voss. Voss-Bømoen holdes av sterke fiendtlige styrker.

23/4-1940 kveld

Norheimsund erobret, forsetter mot Øystese.

25/4-1940 kveld

Angrep mot Voss, 3 grupper satt inn. Første gruppe på veien Granvin-Voss, andre gruppe i Ulvik og tredje gruppe Dale-Evanger (jernbanelinje). Voss og Bømoen i flammer etter bombefly angrep. Angrep mot Voss går raskt fremover. Fiendtlige styrker blir planmessig angrepet. Fiendtlig motstand i Ulvik slått tilbake. Ulvik er skutt i brann. 1 Schnellboot flottille og M1 ble utsatt for mye MG ild da de gjennomsøkte Ulvik for fiendtlige dampere. Alle båter er lett skadet, en S-båt er satt ut av krigstjeneste. Flottille sjef og nestkommanderende såret. 1 ammunisjons damper erobret.

26/4-1940 kveld

Tross vanskelig terreng ble Voss erobret av deler fra IR159 og IR193 etter kamp. Videre fremgang mot Myrdal og Gudvangen.

27/4-1940 kveld

Meldinger fra egne styrker i området Eide-Voss-Gudvangen-Myrdal at norske tropper flykter i sivile klær og våpen etterlatt. Tyske fly senket krigsskip (3 skorsteiner) i Sognefjord (syd), ammunisjon eksplodert.

28/4-1940 kveld

Tropper fra Voss-Bømoen erobrett Gudvangen og Myrdal jernbanetunnel. Bygging av torpedobatteri i Hardangerfjord er startet etter ordre fra admiral der Westküste.

29/4-1940 kveld

Kampgruppe ved Myrdal er i kamp med tilbake trekkende norske styrker i Gravhaltstunnel. Erobring av Voss ble 290 mann tatt til fange, 5 skyts, store mengder ammunisjon og stort forråd av bekledning og utrustning.

30/4-1940 kveld

Batteri Sandviken (24 cm) er klart til innsats. 1 stk 15 cm feltkanon er berget fra damper "Bärenfelds".

1/5-1940 kveld

Tyske styrker har nådd Haugastøl, samband med deler av IR163 ved Torpo oppnådd. Eidfjord og Kinsarvik erobret. 300 fanger, 8 kanoner, 50 MG, 2000 geværer, 1/2 million ammunisjon, 50 stk 250 kg flybomber og 35 kjøretøy.

2/5-1940 kveld

I Sogn og Hordaland fylker er de-mobilisering av norske styrker begynt, 1/5 utstedte general Steffens ordre om at videre kamp er håpløs. Norske soldater gir fra seg sine våpen til lensmenn. Minelegger Tyr og Uller i tysktjeneste ble angrepet av norske sjøfly med bomber og MG. Uller ble satt på grunn, mannskap evakuert og Uller sprengt. Minefelt utlagt i Sognefjord som planlagt.

3/5-1940 kveld

Jondal i Hardangerfjord erobret, ingen motstand.

5/5-1940 kveld

2 stk 6,5 cm og 4 8,4 cm kanoner erobret på øyen Herdla. På øyen Flatøy er nå 6 8,4 cm skyts (sjømålsbatteri) utplassert og innskutt. Skarvøy er det nå 4 stk 8,4 cm og 2 stk 6,5 cm kanoner med ammunisjon.

19/5-1940 kveld

1 jager, 1 torpedobåt, 1 ubåt erobret fra den norske marine i Nordfjord.

Siden ble sist endret
Søndag, 23-Juli-2000

webmaster@9april1940.org