Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Hva Bergen festninger manglet 9. april 1940.

Oberst Willoch oppsumerer hva Bergen festninger manglet natten den 9 april 1940 da tyskerne angrep Bergen og hva som gikk galt med Bergen festning :

1. Fyrene var ikke slukket.

2. Miner var ikke utlagt.

3. Torpedobatteriet var ikke oppsatt.

4. Artillerimaterialet var foreldet og tungvint.

5. 21 cm brisantgranater detonerte ikke.

6. Tette midlene ved 21 cm kanonen ble presset ut så mekanisme ikke kunne lukkes.

7. Bremsesylinderen ved 21 cm kanon på Hellen eksploderte.

8. Det inntraff en rekke klikker.

9. Siktekikkertene og orografkikkertene var så dårlige at målene i den vanskelige belysning ikke kunne sees på 1500-3000 m.

10. Det manglet automatskyts for luftvern.

11. Det manglet dekning mot flybomber og mitraljøseild fra fly for besetningene.

12. Landfortene manglet dekningstropper.

13. Fortene var ikke utbygget for nærforsvar mot infanteriangrep.

14. Piggtrådhinderne manglet i stor utstrekning.

15. Vi manglet håndgranater.

16. Vår infanteribevæpning var helt ustrekkelig mot tyskernes overveldende våpenutstyr.

17. Festningen var ikke mobilisert, heller ikke 4. div.

18. Nøytralitetsvernstyrken var for liten.

19. Hjelpen fra Ulven kom for sent.

20. Våre styrker hadde for liten øvelse.

21. Vi hadde for få og for dårlige lyskastere.

22. Vi manglet mellom kalibret, hurtigskytende skyts mot de større krigsfartøyer og småskyts mot motortorpedobåter.

23. De norske flybomber som ble kastet mot de tyske fartøyer i Vatlestraumen traff, men eksploderte ikke.

24. Torpedobåten Brand brukte ikke sine torpedoer.

25. Haubitsbatteriet på Sandviksfjellet var ikke oppsatt.

 

 

Siden ble sist endret
Onsdag, 28-Juni-2000

webmaster@9april1940.org